آموزش بخش نامه های مهم

بخش نامه های مهم

حدیث

امام علی علیه السلام: مَا أَكْثَـرَ اَلْعِبـَرَ وَ أَقَـلَّ اَلاِعْتِبَـارَ چه بسيار است پنـدها و چه اندكاند، پنـد پـذيران. نهج البلاغه/کلمات قصار 297
طراحی سایت
سه شنبه 25 مهر 1396.

وب لینک ها

آموزش بخش نامه های مهم