آموزش بخش نامه های مهم

بخش نامه های مهم

حدیث

امام حسن (سلام الله علیه) : مَن عَرَفَ اللَّهَ أحَبَّهُ. هر كس خدا را بشناسد، دوستش بدارد. دوستی در قرآن وحدیث: ص414 – ح 963
طراحی سایت
سه شنبه 4 ارديبهشت 1397.

وب لینک ها

آموزش بخش نامه های مهم