آموزش برنامه ترم بندی دروس کاردانی فنی کاردانی فنی ابزار دقیق

کاردانی فنی ابزار دقیق

کاردانی فنی ابزار دقیق

پیوست ها:
دانلود این فایل (abzardaghigh.pdf)abzardaghigh.pdf[ ]55 kB

حدیث

امام علی علیه السلام: مَا أَكْثَـرَ اَلْعِبـَرَ وَ أَقَـلَّ اَلاِعْتِبَـارَ چه بسيار است پنـدها و چه اندكاند، پنـد پـذيران. نهج البلاغه/کلمات قصار 297
طراحی سایت
چهارشنبه 28 شهريور 1397.

وب لینک ها