آموزش دروس ارائه شده
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم 97-96 نوشته شده توسط مدیر سایت 241
لیست دروس ارائه شده در نیم سال مهر 97-96 نوشته شده توسط مدیر سایت 380
دروس ارائه شده در تابستان 96-95 نوشته شده توسط مدیر سایت 329
دروس ارائه شده در نیم سال دوم 96-95 نوشته شده توسط مدیر سایت 572
دروس ارائه شده در نیم سال اول 96-95 نوشته شده توسط مدیر سایت 863
دروس ارائه شده تابستان 95-94 نوشته شده توسط مدیر سایت 1015
برنامه آموزشی ترم 942 نوشته شده توسط مدیر سایت 1414

حدیث

امام علی علیه السلام: مَا أَكْثَـرَ اَلْعِبـَرَ وَ أَقَـلَّ اَلاِعْتِبَـارَ چه بسيار است پنـدها و چه اندكاند، پنـد پـذيران. نهج البلاغه/کلمات قصار 297
طراحی سایت
چهارشنبه 28 شهريور 1397.

وب لینک ها

آموزش دروس ارائه شده