دانشجویی و فرهنگی کانون مشاوره
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
واحد مشاوره مرکز نوشته شده توسط امور فرهنگی 188
کانون مشاوره نوشته شده توسط مدیر سایت 507

حدیث

امام علی علیه السلام: مَا أَكْثَـرَ اَلْعِبـَرَ وَ أَقَـلَّ اَلاِعْتِبَـارَ چه بسيار است پنـدها و چه اندكاند، پنـد پـذيران. نهج البلاغه/کلمات قصار 297
طراحی سایت
جمعه 24 آذر 1396.

وب لینک ها