امور مالی نکاتی در مورد شهریه

نکاتی در مورد شهریه

نکاتی در مورد شهریه

1 – در مواقعی که تعداد واحد های دانشجو کم تر از حداقل واحد های لازم برای تکمیل یک ترم  ( حداقل 12 واحد ) باشد ، میزان شهریه ثابت به صورت زیر محاسبه می گردد :

شهریه ثابت یک ترم * ( (N/12 = شهریه ثابت N واحد اخذ شده

 

تبصره : چنانچه تعداد واحدهای دانشجو برای دوره ترمی بیش از 12 واحد باشد فقط یک شهریه ثابت دریافت می گردد .

 

تبصره 2 :در ترم تابستان جهت دانشجویان ترمی نصف شهریه ثابت محاسبه می گردد.

 

2 – دریافت شهریه بابت معادلسازی دروس به میزان N/20 شهریه ثابت (N تعداد واحدهای معادلسازی شده) می باشد.

 

3 – دانشجویان ثبت نام کرده در صورت انصراف مطابق مقررات قبل ازشروع کلاس معاف از پرداخت شهریه و قبل از بازه حذف و اضافه ملزم به پرداخت شهریه ثابت و مبلغ حق نظارت می باشند و بعد از این تاریخ موظف به پرداخت کل شهریه می باشند و در صورت انصراف بعد از یک ترم یک شهریه ثابت بابت حق  انصراف از دانشجو اخذ می گردد.

 

4 – دانشجو مهمان موظف است شهریه ثابت مربوط را به مرکز مبدا و شهریه متغیر را به مرکز مقصد بپردازد.

 

تبصره : از دانشجویان سایر دانشگاه ها ( به غیر از علمی کاربردی) شهریه ثابت نیز توسط مرکز مقصد اخذ می گردد.

 

5 – در صورت انصراف از مهمان شدن قبل از حذف و اضافه شهریه دریافتی توسط مرکز مقصد به دانشجو مسترد می گردد.

 

6 – بابت مرخصی تحصیلی در صورتی که جزء سنوات تحصیلی محسوب گردد، یک شهریه ثابت اخذ می گردد.

 

7– هزینه تمدید مهلت درس پروژه در ترم های بعد ، به میزان n/12 شهریه ثابت برای دوره های ترمی می باشد.

 

8 – در صورت انتقال به مراکز دیگر کل شهریه تحصیلی باقی مانده به مرکز مقصد و بر اساس تعرفه وروردی های جدید همان ترمی که انتقالی گرفته شده ، پرداخت می شود و در این صورت دانشجو موظف به پرداخت یک شهریه ثابت به مرکز مبدا بابت حق انتقال خواهد بود.

 

9 – شهریه دروس معرفی به استاد به ازای هر واحد درسی 5% شهریه ثابت به اضافه شهریه متغیر واحد درس مربوطه خواهد بود.

(شرح کامل آیین نامه ها در پورتال جامع علمی کاربردی موجود می باشد.)

حدیث

امام رضا (سلام الله علیه) : ما زارَني أحَدٌ مِن أولِيائي عارِفاً بِحَقّي إلّا شُفِّعتُ فيهِ يَومَ القِيامَةِ. هيچ يك از دوستانم مرا با شناختِ حقّم زيارت نمى كند مگر اين كه در روز قيامت شفاعتم از او پذيرفته مى شود. وسائل الشيعة - ج 10 - ص 434. میزان الحکمة : ج5- ص125- ح8175
طراحی سایت
سه شنبه 25 مهر 1396.

وب لینک ها

امور مالی نکاتی در مورد شهریه