امور مالی نکاتی در مورد شهریه

نکاتی در مورد شهریه

نکاتی در مورد شهریه

1 – در مواقعی که تعداد واحد های دانشجو کم تر از حداقل واحد های لازم برای تکمیل یک ترم  ( حداقل 12 واحد ) باشد ، میزان شهریه ثابت به صورت زیر محاسبه می گردد :

شهریه ثابت یک ترم * ( (N/12 = شهریه ثابت N واحد اخذ شده

 

تبصره : چنانچه تعداد واحدهای دانشجو برای دوره ترمی بیش از 12 واحد باشد فقط یک شهریه ثابت دریافت می گردد .

 

تبصره 2 :در ترم تابستان جهت دانشجویان ترمی نصف شهریه ثابت محاسبه می گردد.

 

2 – دریافت شهریه بابت معادلسازی دروس به میزان N/20 شهریه ثابت (N تعداد واحدهای معادلسازی شده) می باشد.

 

3 – دانشجویان ثبت نام کرده در صورت انصراف مطابق مقررات قبل ازشروع کلاس معاف از پرداخت شهریه و قبل از بازه حذف و اضافه ملزم به پرداخت شهریه ثابت و مبلغ حق نظارت می باشند و بعد از این تاریخ موظف به پرداخت کل شهریه می باشند و در صورت انصراف بعد از یک ترم یک شهریه ثابت بابت حق  انصراف از دانشجو اخذ می گردد.

 

4 – دانشجو مهمان موظف است شهریه ثابت مربوط را به مرکز مبدا و شهریه متغیر را به مرکز مقصد بپردازد.

 

تبصره : از دانشجویان سایر دانشگاه ها ( به غیر از علمی کاربردی) شهریه ثابت نیز توسط مرکز مقصد اخذ می گردد.

 

5 – در صورت انصراف از مهمان شدن قبل از حذف و اضافه شهریه دریافتی توسط مرکز مقصد به دانشجو مسترد می گردد.

 

6 – بابت مرخصی تحصیلی در صورتی که جزء سنوات تحصیلی محسوب گردد، یک شهریه ثابت اخذ می گردد.

 

7– هزینه تمدید مهلت درس پروژه در ترم های بعد ، به میزان n/12 شهریه ثابت برای دوره های ترمی می باشد.

 

8 – در صورت انتقال به مراکز دیگر کل شهریه تحصیلی باقی مانده به مرکز مقصد و بر اساس تعرفه وروردی های جدید همان ترمی که انتقالی گرفته شده ، پرداخت می شود و در این صورت دانشجو موظف به پرداخت یک شهریه ثابت به مرکز مبدا بابت حق انتقال خواهد بود.

 

9 – شهریه دروس معرفی به استاد به ازای هر واحد درسی 5% شهریه ثابت به اضافه شهریه متغیر واحد درس مربوطه خواهد بود.

(شرح کامل آیین نامه ها در پورتال جامع علمی کاربردی موجود می باشد.)

حدیث

امام صادق (سلام الله علیه) : صَلاةُ مُتَطَيِّبٍ أفضَلُ مِن سَبعينَ صَلاةً بِغَيرِ طيبٍ. نماز شخص خوشبو برتر از هفتاد نماز بدون بوى خوش است. الصلاة: ص 51 ح 148
طراحی سایت
چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398.

وب لینک ها

امور مالی نکاتی در مورد شهریه