امور مدرسین اطلاعیه
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
عدم برگزاری امتحانات 1395/10/21 نوشته شده توسط مدیر سایت 185
جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود مهر ماه 95 نوشته شده توسط مدیر سایت 210
تغییر ایمیل اساتید در سامانه سجاد نوشته شده توسط امور مدرسین 566
اطلاعیه نوشته شده توسط مدیر سایت 523

حدیث

امام علی علیه السلام: مَا أَكْثَـرَ اَلْعِبـَرَ وَ أَقَـلَّ اَلاِعْتِبَـارَ چه بسيار است پنـدها و چه اندكاند، پنـد پـذيران. نهج البلاغه/کلمات قصار 297
طراحی سایت
پنجشنبه 23 آذر 1396.

وب لینک ها