برنامه ریزی درسی و تدوین دوره ها

امور پژوهش مرکز علمی کاربردی کارخانجات مخابراتی ایران درنظر دارد با تدوین رشته های مقطع دار جدید خصوصاً در مقطع کارشناسی ارشد فرصت ادامه تحصیل و کسب دانش در فناوری‌های نوین را برای داوطلبان فراهم نماید. در این راستا تاکنون رشته های ذیل تدوین و با موفقیت دفاع استانی نیز انجام شده است. این مرکز از نظرات اساتید دانشگاه و پژوهشگران فعال در حوزه بخش صنعت در زمینه تدوین رشته استقبال می‌کند.

ردیف

مقطع

رشته

توضیحات       

۱

كاردانی فنی

الکترونیک-تعمیرات  تلفن همراه

دفاع موفق در واحد استانی

۲

کارشناسی

مهندسی فناوری اطلاعات-گرافیک و تولید محتوای الکترونیکی

دفاع موفق در واحد استانی

۳

کارشناسی ارشد

مهندسی  فناوری اطلاعات-توسعه نرم افزار امن

دفاع موفق در واحد استانی

۴

کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات-امنیت شبکه

دفاع موفق در واحد استانی

 

تماس با ما

شیراز-بلوار مدرس-خیابان آزادگان-روبروی موزه تاریخ طبیعی

پیوندهای مرتبط

مرکز علمی کاربردی شیراز

آدرس مرکز آموزش علمی کاربردی کارخانجات مخابراتی ایران

Search