رشته های کاردانی علمی کاربردی  در چهار دسته بندی قرار دارند که عبارتند از

گروه صنعت

 گروه کشاورزی

 گروه مدیریت و خدمات اجتماعی

گروه فرهنگ و هنر

1-کاردانی گروه صنعت، کاردانی فنی نامیده می شود.

2-کاردانی گروه کشاورزی، کاردانی فنی نامیده می شود.

3-کاردانی گروه مدیریت و خدمات اجتماعی، کاردانی حرفه ای نامیده می شود.

4-کاردانی گروه فرهنگ وهنر، کاردانی نامیده می شود.

پذیرش در مقطع کاردانی نیاز به داشتن حداقل مدرک دیپلم (حتی بدون پیش دانشگاهی) دارد وامکان ادامه تحصیل در تمام مقاطع بالاترو در هر دانشگاهی می باشد.

رشته های کاردانی  مرکز علمی کاربردی کارخانجات مخابراتی ایران در سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل می باشد:
کاردانی

کاردانی فنی الکترونیک صنعتی

کاردانی فنی مکانیک ماشین افزار

کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری

کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات  ICT

کاردانی فنی فناوری اطلاعات ، اینترنت و شبکه های گسترده

کاردانی حرفه ای حسابداری امور مالی

تماس با ما

شیراز-بلوار مدرس-خیابان آزادگان-روبروی موزه تاریخ طبیعی

پیوندهای مرتبط

مرکز علمی کاربردی شیراز

آدرس مرکز آموزش علمی کاربردی کارخانجات مخابراتی ایران

Search