رشته های کارشناسی علمی کاربردی  در چهار دسته بندی قرار دارند که عبارتند از :

 گروه صنعت

 گروه کشاورزی

 گروه مدیریت و خدمات اجتماعی

 گروه فرهنگ و هنر

1-کارشناسی گروه صنعت، مهندسی فناوری نامیده می شود.

2-کارشناسی گروه کشاورزی، مهندسی فناوری نامیده می شود.

3-کارشناسی گروه مدیریت و خدمات اجتماعی، کارشناسی حرفه ای نامیده می شود.

4-کارشناسی گروه فرهنگ وهنر، کارشناسی نامیده می شود.

  • مدرک کاردانی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوریبرای ثبت نام در دوره کارشناسی ناپیوسته، الزامی است.
  • دارندگان مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترینیز می توانند ثبت نام بدون کنکور دوره کارشناسی ناپیوسته را انجام دهند.(به عبارتی با گذراندن حداقل دوسال تحصیلی می توان مدرک کارشناسی یا مهندسی جدید گرفت.)
  • داوطلبانی که بدون توجه به نوع رشته فارغ التحصیلی در رشته ای غیر همنام با مدرک تحصیلی خود ثبت نام می کنند، می بایست دروس جبرانی و پیش نیاز رشته پذیرفته شده را بگذرانند.

 


رشته های کارشناسی مرکز علمی کاربردی کارخانجات مخابراتی ایران در سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل می باشد:
کارشناسی

مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک

مهندسی فناوری مکانیک –ماشین

مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی

کارشناسی حرفه ای مدیریت تجاری سازی

تماس با ما

شیراز-بلوار مدرس-خیابان آزادگان-روبروی موزه تاریخ طبیعی

پیوندهای مرتبط

مرکز علمی کاربردی شیراز

آدرس مرکز آموزش علمی کاربردی کارخانجات مخابراتی ایران

Search