* نحوه نگارش و تدوین گزارش پروژه:

- رعایت املا و انشای صحیح کلمات و رعایت اصول نگارش الزامی است.

- عناوین اصلی مطالب با قلم Nazanin  و فونت 18 و عناوین فرعی با قلم Nazanin  و فونت 16 و به فاصله 2 سطر زیر عنوان اصلی نوشته شوند.

- می بایست برای کل متن از قلم Nazanin  ، فونت  14 و فاصله سطرها 25/1 multiple استفاده شود.

- حاشیه صفحه ها از راست 4 سانتیمتر، از بالا و پایین و سمت چپ هر کدام 3 سانتیمتر در نظر گرفته شود.

- شماره صفحات با فاصله 2 سانتیمتر از پایین کاغذ و وسط چین نوشته شود. صفحات قبل از مقدمه با حروف ابجد شماره گذاری می شوند. چاپ شماره صفحات مقدماتی، از صفحه چکیده مثلا با حرف (( د )) شروع می گردد.

- اولین سطر هر پارا گراف باید 5/0 سانتیمتر تورفتگی داشته باشد.

ترتیب قرارگرفتن صفحات:

صفحه اول : موارد روی جلد تکرار می شود

صفحه دوم : بسم ا...

صفحه سوم : تاییدیه استاد راهنما

 صفحه چهارم : تقدیر و تشکر ( اختیاری )

صفحه پنجم : چکیده (خلاصه ای از کل پروژه)

صفحه ششم : فهرست مطالب

- فصول پروژه : مقدمه ( اولین صفحه ای که شماره گذاری می شود)، ایده/تاریخچه، توضیحات اصلی در چند فصل، راهکارها و نحوه اجرا، نتایج و پیشنهادات

- پیوستها ( در صورت لزوم ) : روشهای تست ، ضمائم ، کاتالوگها، دیتا شیتها ، شکل ساختار دستگاه و مطالب مرتبط با گزارش که جزيي از کار اصلي نيست؛ ولي براي درک قسمتي از گزارش مفيد مي باشد

- منابع

 

نکات مورد توجه:

- عنوان پروژه دقیقا مطابق با عنوان تایید شده باشد.

- جداول ، نمودارها و تصاویر در متن ، هر کدام به طور جداگانه نامگذاری شده و به صورت پیوسته شماره گذاری        می شود.

- در پروژه های مطالعاتی تنها بحثهای کیفی کفایت نکرده و دانشجو باید با تکیه بر آمار و ارقام یک نتیجه گیری علمی ارائه دهد.

- دربخش منابع و مآخذ ذکر کتابها ، مقالات و اینترنت الزامی است و نحوه ارجاع به صورت زیر  می باشد :

الف-  كتب تاليفي : نام و نام خانوادگي نويسنده ،” نام كتاب” ، شماره جلد ، نوبت چاپ ، محل نشر ، ناشر ، سال انتشار

مثال:

[1]   کاظم امینی، " گزارش نویسی" ، انتشارات مدیریت، 1389

ب-  كتب ترجمه : نام و نام خانوادگي مترجم ،” نام كتاب” ، نام نويسنده ، شماره جلد ، نوبت چاپ ، محل نشر ، ناشر ، سال انتشار

مثال:

[3]  پرویز جبه دار مارالانی، " نظریه مدارهای الکتریکی" ، C. Desoer، جلد اول، چاپ سوم، 1378

ج-  مقالات : نام و نام خانودگي نويسنده ،" عنوان مقاله" ، نام مجله/ فصلنامه، نام موسسه ، شماره مجله/ فصلنامه، دوره مجله/ فصلنامه، زمان انتشار

مثال:

[12]   م. فضیلت، " کاربرد فناوري برای نابینایان"،  مجله الكترونيكي پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران، شماره اول، دوره هفتم، ‌ارديبهشت 1386

د-  سایتهای اینترنتی: باید توجه داشت سایتهای اینترنتی به عنوان مراجع قابل ارجاع محسوب نمی شوند؛ اما در صورتی که از سایتهای اینترنتی بعنوان مراجع کسب اطلاعات و آمار استفاده شده است، این وبسایتها باید به شکل زیر ارجاع داده شوند:  

نام وبسایت [URL Address] <تاریخ بازدید از سایت>

مثال:

[5]   وبسایت ویکیپدیا [www.wikipedia.org] <15 شهریور 1394>

 

تدوین روی جلد
Image

تماس با ما

شیراز-بلوار مدرس-خیابان آزادگان-روبروی موزه تاریخ طبیعی

پیوندهای مرتبط

مرکز علمی کاربردی شیراز

آدرس مرکز آموزش علمی کاربردی کارخانجات مخابراتی ایران

Search