خلاصه ای از قوانين مالی دانشجويان شاهد و ايثارگر

در موارد ذیل الذکر و بعد از استعلام کتبی از اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران مبنی بر استفاده نشدن از این تسهیلات در گذشته توسط دانشجو در مقطع تحصیلی مشابه، شهريه دانشجويان رايگان می باشد.

مشمولین: دانشجویان شاهد و ایثارگر شامل همسر و فرزندان شهداء، جانبازان بیست و پنج درصد  (۲۵%) و بالاتر و همسر و فرزندان آنها، آزادگان و همسر و فرزندان آنان که در یکی از مقاطع تحصیلی مشغول به تحصیل هستند.

تبصره۱ : سقف سنواتی استفاده از تسهيلات بنياد برای دانشجويان كارشناسی ناپيوسته چهار ترم و كاردانی چهار ترم می باشد.

تبصره۲ : مشمولينی كه بر اساس ضوابط مندرج در آئين نامه آموزشی دانشگاه در مقاطع تحصيلی مختلف، حد نصاب نمره را كسب نكرده و مشروط شوند، در آن نيمسال تحصيلی شهريه بر عهده دانشجو می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص با امور مالی دانشگاه تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

شیراز-بلوار مدرس-خیابان آزادگان-روبروی موزه تاریخ طبیعی

پیوندهای مرتبط

مرکز علمی کاربردی شیراز

آدرس مرکز آموزش علمی کاربردی کارخانجات مخابراتی ایران

Search