رشته های کاردانی علمی کاربردی  در چهار دسته بندی قرار دارند که عبارتند از

گروه صنعت

 گروه کشاورزی

 گروه مدیریت و خدمات اجتماعی

گروه فرهنگ و هنر

1-کاردانی گروه صنعت، کاردانی فنی ........نامیده می شود.

2-کاردانی گروه کشاورزی، کاردانی فنی ........نامیده می شود.

3-کاردانی گروه مدیریت و خدمات اجتماعی، کاردانی حرفه ای ........نامیده می شود.

4-کاردانی گروه فرهنگ وهنر، کاردانی ........نامیده می شود.

پذیرش در مقطع کاردانی نیاز به داشتن حداقل مدرک دیپلم (حتی بدون پیش دانشگاهی) دارد وامکان ادامه تحصیل در تمام مقاطع بالاترو در هر دانشگاهی می باشد.

رشته های کارشناسی علمی کاربردی  در چهار دسته بندی قرار دارند که عبارتند از :

 

 گروه صنعت

 گروه کشاورزی

 گروه مدیریت و خدمات اجتماعی

 گروه فرهنگ و هنر

1-کارشناسی گروه صنعت، مهندسی فناوری نامیده می شود.

2-کارشناسی گروه کشاورزی، مهندسی فناوری نامیده می شود.

3-کارشناسی گروه مدیریت و خدمات اجتماعی، کارشناسی حرفه ای نامیده می شود.

4-کارشناسی گروه فرهنگ وهنر، کارشناسی نامیده می شود.

  • مدرک کاردانی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای ثبت نام در دوره کارشناسی ناپیوسته، الزامی است.
  • دارندگان مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری نیز می توانند ثبت نام بدون کنکوردوره کارشناسی ناپیوسته را انجام دهند.(به عبارتی با گذراندن حداقل دوسال تحصیلی می توان مدرک کارشناسی یا مهندسی جدید گرفت.)
  • داوطلبانی که بدون توجه به نوع رشته فارغ التحصیلی در رشته ای غیر همنام با مدرک تحصیلی خود ثبت نام می کنند، می بایست دروس جبرانی و پیش نیاز رشته پذیرفته شده را بگذرانند.
رشته های کاردانی و کارشناسی مرکز علمی کاربردی کارخانجات مخابراتی ایران در سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل می باشد:
کاردانی

کاردانی فنی الکترونیک صنعتی

کاردانی فنی مکانیک ماشین افزار

کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری

کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات  ICT

کاردانی فنی فناوری اطلاعات ، اینترنت و شبکه های گسترده

کاردانی حرفه ای حسابداری امور مالی

کارشناسی

مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک

مهندسی فناوری مکانیک –ماشین

مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی

کارشناسی حرفه ای مدیریت تجاری سازی

تماس با ما

شیراز-بلوار مدرس-خیابان آزادگان-روبروی موزه تاریخ طبیعی

پیوندهای مرتبط

مرکز علمی کاربردی شیراز

آدرس مرکز آموزش علمی کاربردی کارخانجات مخابراتی ایران

Search