نکات مهم آیین نامه آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی

شرایط ورود و طول دوره تحصیلی:
 • داشتن گواهینامه پایان دوره متوسطه از داخل و خارج کشور مورد تایید وزارت آموزش و پرورش برای ورود به مقطع کاردانی
 • داشتن گواهینامه مقطع کاردانی مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،آموزشکده فنی و حرفه ای و زارت آموزش و پرورش برای ورود به مقطع کارشناسی ناپیوسته.
 • پذیرش در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته از طریق سازمان سنجش آموزش کشور و بر اساس مندرجات دفترچه راهنمای ثبت نام صورت میگیرد.لازم بذکر است که دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور و صرفا از طریق ثبت نام انجام می گیرد.
 • ادامه تحصیل دارندگان مدرک کارشناسی پیوسته ،کارشناسی ارشد و دکترای پیوسته که فاقد مدرک کاردانی ناپیوسته می باشند در مقطع کارشناسی ناپیوسته بلامانع می باشد.
 • تحصیل هم زمان در دو دانشگاه ممنوع بوده و در صورت مشاهده این مورد دانشجو ملزم به انصراف از تحصیل می باشد.
 • حداکثر مدت مجاز تحصیل در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 2 سال است که با احتساب یک نیم سال و مجوز شورای استان جهت دانشجویانی که موفق به گذراندن دروس خود نشده اند به 2/5 سال هم میرسد.
مشمولان نظام وظیفه :
 • مشمولان غایب نظام وظیفه مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند.
 • دانشجویان اخراجی دانشگاه ها تا پایان خدمت دوره ضرورت یا اخذ معافیت دائم مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند.
 • دانش آموختگان مشمولی که در مقطع تحصیلی یکبار از معافیت تحصیلی استفاده نموده اند مجاز به شروع تحصیل مجدد در همان مقطع نمی باشند.
 • تحصیل همزمان سربازان وظیفه در حین انجام خدمت ممنوع می باشد.
 • درصورت اخراج شدن دانشجویان مشمول اجازه ادامه تحصیل تا پایان خدمت از دانشجو سلب می گردد.
 • دانشجویان مشمولی که تمایل به انصراف و شروع مجدد ادامه تحصیل دارند درطول تحصیل فقط یک بار مجاز به انصراف
می باشند مشروط به این که در سنوات اولیه تحصیلی انصراف داده  از زمان انصراف تا شروع به تحصیل مجدد بیش از یک سال سپری نشده باشند.
 
تعداد و محتوای واحد های درسی:
هر دانشجو می تواند در هر نیم سال تحصیلی حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی با رعایت ضوابط و مقررات آموزشی دانشگاه انتخاب نماید.
 • چنانچه دانشجو در نیم سال آخر برای دانش آموختگی حداکثر 24 واحد درسی باقی داشته باشد به شرط داشتن میانگین نمرات بالای 10 و نیز نداشتن درس کارورزی می تواند تا 24واحد درسی اخذ نماید.
 • اکر دانشجویی در یک نیم سال تحصیلی با حداقل 12 واحد درسی میانگین کل نمراتش حداقل 17 باشد می تواند با رعایت پیش نیاز و هم نیاز دروس و نداشتن درس کارورزی با تایید مدیر گروه آموزشی در نیم سال بعد حداکثر 24 واحد درسی را انتخاب نماید.
معادلسازی دروس :
 • دروس عمومی ،اصلی ،پایه و تخصصی دانشجویان انصرافی،محروم از تحصیل و دانش آموخته دانشگاه های علمی-کاربردی
(ترمی و پودمانی)،دانشگاه فنی و حرفه ای و فقط دروس عمومی و پایه دانشجویان انصرافی ،محروم از تحصیل و دانش آموختگان دانشگاه های دولتی ،آزاد ،پیام نور و غیر انتفاعی در صورت پذیرش در دانشگاه به نحوی معادل سازی گردد که دانشجویان در دوره جدید حداقل 25 واحد درسی ثبت نام نموده و بگذرانند.
 • آن دسته از دانشجویانی که دارای مدرک بین مقطعی کاردانی بوده و در مقطع کارشناسی ناپیوسته ثبت نام می نمایند چنانچه واحد های درسی بیشتر از مقطع کاردانی گذرانده باشند در صورت مطابقت سرفصل تعداد واحد و نمره 12 با نظر گروه آموزشی و شورای مرکز قابل معادلسازی است.
 • معادلسازی دروس گذرانده شده در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برای مقطع فعلی پذیرش شده، حداکثر تا 7 سال پس از زمان فراغت از تحصیل یا نیم سال عدم مراجعه ،انصراف و اخراج در دوره قبلی قابل پذیرش است.
تعریف حذف اضطراری:
در صورت حذف اضطرار دانشجو می تواند طی مهلت اعلام شده در تقویم آموزشی فقط یکی از درس های صرفا نظری خود را با تایید گروه آموزشی مربوطه حذف نماید مشروط بر اینکه تعداد واحدهای باقیمانده از 12 واحد کمتر نشود.
درس دانش خانواده و جمعیت:
گذراندن درس دانش خانواده و جمعیت به ارزش 2 واحد برای دانشجویان الزامی است. دانشجویانی که درس جمعیت و تنظیم خانواده به ارزش 1 واحد را در دوره های رسمی دانشگاهی ( در مقطع کاردانی یا کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ) گذرانده باشند نیازی به اخذ درس دانش خانواده و جمعیت به ارزش 2 واحد ندارند .
 
برای اخذ درس کارورزی رعایت موارد زیر الزامی می باشد:
1.کارورزی 1 پیش نیاز درس کارورزی2 می باشد.
2.برای ارائه گزارش کارورزی به استاد مربوطه تا پایان ترم اخذ درس مجاز به تحویل می باشند.
3.زمان اخذ درس کارورزی1و2 برای دانشجویان ورودی مهرماه تابستان های سال اول و دوم و برای دانشجویان ورودی بهمن ماه تابستان بعد از ترم های اول و سوم است.
4.در صورت اخذ درس کارورزی در طی نیم سال عادی رعایت سقف 14 واحد به همراه درس کارورزی و برای دانشجویان با معدل بالای 17و همچنین دانشجویان نیم سال آخر رعایت سقف18 واحد به همراه درس کارورزی الزامی است.
تعریف مشروطی و نکاتی در این مورد:
چنانچه معدل نمرات هر نیم سال تحصیلی دانشجو کمتر از12 باشد دانشجو در آن نیم سال مشروط تلقی میشود.
دانشجوی مشروط در نیم سال بعد حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی را ندارد.
چنانچه دانشجویی در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو نیم سال اعم از متوالی یا متناوب مشروط شده باشد از تحصیل محروم می شود.
اگر دانشجو در نیم سال بعد از مشروطی از مرخصی تحصیلی یا حذف نیم سال استفاده نماید در نیم سال بعد از مرخصی تصیلی یا حذف نیم سال حق انتخاب بیش از14 واحد درسی را نخواهد داشت.
دوره تابستان :
 • تعداد واحد انتخابی در دوره تابستان حداکثر 6 واحد درسی است.
 • در شرایط خاص که دانشجو با گذراندن 8 واحد درسی دانش آموخته شود ، با تایید شورای مرکز میتواند واحد های مذکور را در دوره تابستان اخذ نماید.
 • در صورتیکه دانشجو بیش از 8 واحد درسی برای دانش آموختگی در دوره تابستان داشته باشد دانشجوی ترم آخر محسوب نشده و فقط تا سقف 6 واحد می تواند اخذ نماید.
 • دروس قابل ارائه در ترم تابستان عبارتند از: دروس عمومی، مهارت مشترک،کارورزی و پروژه و دروسی که دانشجو موفق به کسب نمره قبولی نشده و پیش نیاز سایر دروس بوده(با تایید شورای مرکز) و همچنین دروسی که دانشجو با اخذ آن ها دانش آموخته می گردد.
 
 
 
دروس معرفی به استاد:
 • چنانچه دانشجو یک یا دو درس باقی مانده داشته باشد جهت فارغ التحصیلی می تواند آن دروس را به صورت معرفی به استاد اخذ نماید که این دروس شامل دو درس صرفا نظری یا یک درس نظری +یک درس نظری-عملی (به شرط اینکه قبلا اخذ شده و نمره قبولی کسب نکرده باشد)می باشد.
 • دروس معرفی به استاد فاقد کلاس درسی است و فقط امتحان دارد.
چنانچه دانشجویی قبلا یک درس نظری –عملی را اخذ نموده ولی نمره قبولی کسب نکرده باشد می تواند این درس را به صورت معرفی به استاد در پایان دوران تحصیل اخذ نماید.
 • همچنین دانشجو می تواند یک درس نظری را نیز به صورت معرفی به استاد اخذ نماید دروسی که در طول ترمها شامل آزمون متمرکز هستند می توان بصورت معرفی به استاد اخذ نمود.
 • اخذ معرفی به استاد درس نظری-عملی که قبلا دارای غیبت موجه،غیرموجه،نمره صفر،حذف پزشکی ،حذف اضطراری باشد امکان پذیر نمی باشد.
 • دانشجوی معرفی به استاد ملزم به پرداخت شهریه ثابت و شهریه متغیر آن درس برابر مصوبات دانشگاه می باشد.
نکات مهم در خصوص مهمان دروس :
 • چنانچه درس یا دروسی در مرکز دانشجو ارائه نشود دانشجو می تواند این دروس را در مرکز دیگر علمی کاربردی به صورت مهمان اخذ نماید. دروس کارورزی ،کاربینی و پروژه قابل اخذ به صورت مهمان نمی باشد.
 • مهمان شدن دروس به دو صورت مهمان تک درس و یا مهمان در کلیه دروس مربوط به ترم می باشد.
 • در مهمان تک درس دانشجو تا سقف 8 واحد درسی می تواند در مرکز دیگر(صرفا یک مرکز ) مهمان گردد.
 • دانشجو در طول مقطع تحصیلی خود می تواند 2 ترم به صورت تک درس یا کامل در مرکز دیگر مهمان گردد.
 • چنانچه دانشجو ترم آخر باشد و مرکز ترم آخر بودنش را تایید کند می تواند برای دو مرکز درخواست مهمان شدن خود را ثبت نماید.
 • چنانچه دانشجو مهمان ترم کامل شود دیگر قادر نیست در مرکز خودش انتخاب واحد نماید.
طریقه درخواست مهمان و انتخاب واحد در سامانه هم آوا :
1)ورود به اکانت شخصی در سامانه هم آوا از قسمت دسترسی آیکون درخواست مهمان را انتخاب نموده
2)ثبت درخواست جدید که در این قسمت مرکز مدنظر را انتخاب کرده و درخواست را تایید نموده
3)در صورت مهمان شدن تک درس از قسمت راهنمای انتخاب واحد دروس مورد نظر را انتخاب کرده و تایید کند.
4)حتما به تایید شدن درخواست خود در سامانه توسط مبدا،مقصد و واحد استان توجه فرمایید در صورت تایید نشدن درخواست مهمان به مراکز مربوطه مراجعه نمایید.
5)بعد از تایید مبدا و مقصد و واحد استان از قسمت دسترسی آیکون انتخاب واحد را زده و مرکز مهمان (نام مرکزی که مهمان شده اید) را انتخاب کرده و دروس مورد نظر را مانند روند انتخاب واحد ثبت می نمایید و همچنین 15درصد حق ستاد جهت نهایی کردن دروس الزامی است.
 
روند تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل:
***دانشجویان ترم آخر در طول ترم تحصیلی، جهت تکمیل پرونده ، می بایست  به واحد  بایگانی مراجعه نمایند.
1.پس از ثبت آخرین نمره دانشجو می بایست جهت انجام روند  تسویه حساب فارغ التحصیلی به دانشگاه مراجعه نماید.
2.پرینت فرم های تسویه حساب وتکمیل مشخصات شخصی ذکر شده در فرم ها
3.دریافت ریز نمرات از کارشناسان آموزش مربوطه به هر رشته
4.مراجعه دانشجو به مدیر گروه مربوطه جهت بررسی نهایی دروس و امضای ریزنمرات
 1. مراجعه به واحد بایگانی و تکمیل پرونده
6.مراجعه به امور مالی،ثبت درخواست فارغ التحصیلی در سامانه و انجام تسویه حساب نهایی
7.مراجعه به مسئول نظام وظیفه و بررسی وضعیت نظام وظیفه و دریافت نامه لغو معافیت تحصیلی(جهت دانشجویان ذکور)
 1. گرفتن کلیه امضاهای مربوط در فرم تسویه حساب
9.تحویل فرم کامل شده به حراست مرکز
مدت زمان صدور گواهی نامه موقت پایان تحصیلات 2 ماه می باشد.
دریافت هر گونه نامه فراغت از تحصیل مستلزم انجام کامل روند تسویه حساب می باشد.
کلیه مدارک پایان تحصیلات (اعم از گواهی نامه موقت و اصل دانشنامه)صرفا تحویل شخص دانشجو یا وکیل قانونی ایشان می گردد.
 
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده دانشجویی
 • 4 قطعه عکس پرسنلی زمینه سفید
 • مدرک تحصیلی مقطع قبل
 • ریزنمرات مقطع قبل
 • تاییدیه مدرک تحصیلی : برای مقطع کاردانی تاییدیه دیپلم از طریق سایت مربوطه توسط دانشگاه اخذ می گردد. برای مقطع کارشناسی تاییدیه کاردانی از طریق مکاتبه دانشگاه با دانشگاه مقطع قبلی درخواست می گردد.
 • کپی تمام صفحات شناسنامه 2 سری
 • کپی کارت ملی یا رسید ثبت احوال ( جهت آن دسته از افرادی که کارت ملی ندارند) 2 سری
 • کپی کارت پایان خدمت،کارت معافیت ،کارت نظامی 2 سری پشت و رو و یا
اخذ نامه معافیت تحصیلی از مسئول نظام وظیفه دانشگاه جهت صادر شدن مجوز از نظام وظیفه
 
شرایط وام دانشجویی:
 
 • وام دانشجویی با سود 4% می باشد.
 • مراحل دریافت آن آسان و فوری است
 • فقط احتیاج به یک تعهد محضری توسط یک فرد با مشخصات اسلاید بعدی می باشد.
 • پیرو دستورات جدید حتی به شاغلین هم وام تعلق می گیرد.
 • با همان تعهد و ضامن اول تا پایان دوره تحصیلی برای همه ترم ها می توانید از وام دانشجویی استفاده نمایید.
 • مبلغ وام در هر ترم 10 میلیون ریال است.
 • اقساط بازپرداخت وام بعد از فارغ التحصیلی می باشد.
 • وام شهریه به حساب دانشگاه واریز و متعاقبا از مبلغ شهریه شما کسر شده و دانشجویان کافی است فقط مابقی مبلغ شهریه (در صورت باقی مانده ) را پرداخت نمایند.
نکاتی در خصوص مالی :
 • شهریه تحصیلی دانشگاه از دو قسمت شهریه ثابت و متغییر تشکیل شده است و همچنین حق نظارت دانشگاه 15% از کل شهریه (ثابت و متغییر )را تشکیل میدهد.
 • شهریه ثابت اعلام شده برای طول دوره تحصیلی هر دانشجو ثابت بوده ولی میزان شهریه متغییر در هر سال تحصیلی توسط دانشگاه اعلام و برای همه دانشجویان اجرا می شود.
 • كليه دانشجويان مي بایست قبل از اتمام ترم جاری نسبت به پرداخت بدهي شهريه خود اقدام نمایند. در غيراينصورت قادر به دريافت كارت ورود به جلسه امتحان نخواهند بود.
 • پرداخت ها می بایست از طریق سامانه هم آوا (uast.ac.ir ) و به صورت پرداخت آن لاین صورت پذیرد.
 • انتخاب واحد درس کارورزی در ترم تابستان مشمول اخذ شهریه ثابت یک ترم کامل به اضافه  شهریه متغییر دروس اخذ شده می باشد.
 • دانشجویان می بایست زمان انتخاب واحد 15%حق ستاد و همچنین درصدی از شهریه ترم را به صورت آنلاین پرداخت کند و مابقی شهریه را در طول ترم(به صورت قسط بندی با هماهنگی واحد مالی) تا قبل از امتحانات پایان ترم تسویه نماید.
 • به ازای هر واحد درس معرفی به استاد  5 درصد شهریه ثابت  نیز به شهریه درس اضافه می شود.(به درسهایی که بصورت معرفی به استاد ارائه می شوند فقط شهریه متغییر آن درس تعلق می گیرد)
 • دانشجو در صورت انصراف موظف است کلیه مراحل انصراف و تسویه حساب خود را انجام داده تا بتواند مدارک خود را از دانشگاه تحویل بگیرد.
 • شهریه پرداختی دانشجویان منصرف از تحصیل اگر بعد از مهلت حذف و اضافه  باشد بازگردانده نمی شود ولی اگر قبل از حذف و اضافه باشد فقط شهریه متغییر آن ترم قابل برگشت است و شهریه ثابت و حق نظارت غیر قابل برگشت می باشد.
 • دانشجویانی که از مرخصی تحصیلی استفاده می کنند موظف به پرداخت تمام شهریه ثابت آن ترم خواهند بود و حق نظارت دانشگاه به میزان 15% شهریه ثابت دریافتی می باشد.
 • دانشجو تا ترم قبل خود را کامل تسویه حساب ننماید قادر به انتخاب واحد در ترم بعد نخواهد بود.
 • دانشجویان مهمان موظف به پرداخت شهریه متغییر در مرکزی که مهمان میشوند و شهریه ثابت به مرکز خود می باشد.
 • دانشجویان تحت پوشش بنیاد شهید می بایست در ابتدای ثبت نام در دانشگاه نسبت به اخذ تائیدیه از بنیاد شهید مبنی بر استعلام صد در صد تخفیف شهریه اقدام نمایند.
 • دانشجویان تحت پوشش بنیاد شهید در صورت مهمانی ، مشروطی ، انصراف یا اخراج می بایست شهریه دانشگاه را شخصاً پرداخت نمایند.
 • دانشجویان تحت پوشش بنیاد شهید در هر مقطع تحصیلی از ترم 5 به بعد 100درصد شهریه با شخص دانشجو می باشد.

تماس با ما

شیراز-بلوار مدرس-خیابان آزادگان-روبروی موزه تاریخ طبیعی

پیوندهای مرتبط

مرکز علمی کاربردی شیراز

آدرس مرکز آموزش علمی کاربردی کارخانجات مخابراتی ایران

Search