روند اجرای پروژه های دانشجویی:
 • اساتید پروژه حداکثر یک هفته پس از شروع ترم لیست پروژه های پیشنهادی خود را (به فرمت جدول پیوست) برای مدیرگروه ایمیل می کنند.
 • مدیر گروه پس از بررسی پیشنهادات اساتید و انجام تصحیحات لازم با هماهنگی استاد، ظرف یک هفته لیست پروژه های پیشنهادی را ، به مسئول ویرایش سایت مرکز تحویل می دهد.
 • بعد از حذف و اضافه، دانشجویان پروژه با مراجعه به سایت مرکز و هماهنگی با استاد، پروژه مد نظر خود را انتخاب می نمایند. در صورتی که دانشجو تمایل به ارائه پروژه ای خارج از لیست پیشنهادی استاد در سایت داشته باشد، لازمست ابتدا عنوان پیشنهادی را با لیست پروژه های انجام شده و لیست پروژه های پیشنهادی در سایت مرکز مقایسه نماید و به شرط تکراری نبودن، فرم پیشنهاد پروژه را پس از تکمیل به ایمیل استاد ارسال کند.
 • دانشجو حداکثر 45 روز پس از شروع ترم مهلت دارد پیشنهاد پروژه یا عنوان انتخابی خود را با استاد هماهنگ کند.
 • استاد لازمست پیشنهادات پروژه بازنگری شده و عناوین انتخابی دانشجویان را در لیست پروژه های در حال انجام خود (مطابق جدول پیوست) یکپارچه سازی نموده، جهت تایید به ایمیل مدیر گروه ارسال نماید، به طوری که حداکثر 2 ماه پس از شروع ترم لیست پروژه های در حال انجام هر استاد نهایی شده باشد.
 • پس از تایید مدیر گروه، دانشجو پروژه را در طول نیمسال با کمک استاد خود تکمیل می نماید.
 • برای ثبت نمره، تهیه فرم ارزیابی پروژه و تکمیل پرونده، دانشجو لازمست مدارک خواسته شده را به ایمیل استاد ارسال نماید.
 • استاد مدارک ارسالی دانشجو را بررسی و پس از اصلاحات نهایی، آنها را برای مدیر گروه ایمیل می کند.
 • استاد نمره پروژه را پس از بررسی مدارک توسط مدیر گروه و هماهنگی با ایشان در سامانه ثبت می نماید.
 • استاد با هماهنگی مدیر گروه برای تکمیل و امضای فرم ارزیابی پروژه دانشجویان در دانشگاه حاضر می شود.
 • مدیر گروه فرم ارزیابی را تایید نموده، به بایگانی تحویل می دهد.
 • پس از اتمام پروژه های هر نیمسال مدیر گروه لازمست لیست پروژه های انجام شده را جهت به روز رسانی به مسئول ویرایش سایت مرکز تحویل دهد.
مدارکی که لازمست دانشجو پس از اتمام پروژه به ایمیل استاد ارسال کند:
 • گزارش نهایی پروژه با فرمت PDF مطابق با ساختار مورد تایید مرکز در فایلهای پیوست
 • برای پروژه های مطالعاتی که مقاله از آنها استخراج شده، گواهی پذیرش مقاله و اصل مقاله نیز با فرمت PDF پس از فشرده سازی ضمیمه شود.
 • برای پروژه های نرم افزاری فایلهای نهایی پس از فشرده سازی ضمیمه گردد. همچنین یک فیلم حداکثر 3 دقیقه ای از نحوه کار محصول پیوست شود.
 • برای پروژه های سخت افزاری یا ساخت، یک فیلم حداکثر 3 دقیقه ای از عملکرد محصول ضمیمه شود.

تماس با ما

شیراز-بلوار مدرس-خیابان آزادگان-روبروی موزه تاریخ طبیعی

پیوندهای مرتبط

مرکز علمی کاربردی شیراز

آدرس مرکز آموزش علمی کاربردی کارخانجات مخابراتی ایران

Search