اطلاعیه ثبت نام دانشجویان

راهنمای نظام وظیفه

متقاضیان محترم می توانند جهت ثبت نام به صورت حضوری اقدام نمایند .

تماس با ما

شیراز-بلوار مدرس-خیابان آزادگان-روبروی موزه تاریخ طبیعی

پیوندهای مرتبط

مرکز علمی کاربردی شیراز

آدرس مرکز آموزش علمی کاربردی کارخانجات مخابراتی ایران

Search